Beleidsplan

Als beleidscommissie hebben we onze opdracht op interactieve wijze het beleid vorm te geven afgerond. Het motto wat we willen gaan uitdragen: samen presteren, beleven en uitstralen! Tijdens de verschillende sessies is duidelijk geworden dat de nieuwe missie en visie van De Granaet al door alle leden gedragen werd. Tijdens een ledenvergadering is ook het concept-beleidsplan vastgesteld.

We kunnen dus met zijn allen aan de slag met ons nieuwe motto: ‘samen presteren, beleven en uitstralen’. Er zijn actieplannen gemaakt voor de drie nieuwe sectoren presteren, beleven en uitstralen. En met het eerste woord uit het motto, samen, gaan we natuurlijk met zijn allen aan de slag!

Lees hier het definitieve beleidsplan:
Beleidsplan 2018 – 2023