Contributie

Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van je leeftijd word je ingedeeld in een categorie en in een team. De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt is afhankelijk van de categorie waarin je speelt. In onderstaande tabel zie je de voor jouw geldende contributiebedragen. We gaan voor de indeling uit van de peildatum 1 oktober van het lopende verenigingsjaar:

Senioren € 20.50 per maand
Junioren € 14.50 per maand
Aspiranten € 13 per maand
Pupillen € 10.50 per maand
Welpen/kangoeroeklup € 5,50 per maand
Recreanten € 13 per maand
 Clublid  € 35,- per jaar

Shirthuur
Alle spelende leden betalen jaarlijks een bijdrage van €10 voor shirthuur.
Deze bijdrage wordt gebruikt om periodiek nieuwe shirts te kopen.

– Het derde en volgende lid uit een gezin hebben recht op € 1,50 korting per maand, met uitzondering van de welpen en recreanten.
– De betaling van de contributie geschiedt middels automatische incasso door het eenmalig afgeven van een machtiging aan de penningmeester.
http://www.kvdegranaet.nl/nieuws/alle-kinderen-moeten-kunnen-mee-doen-aan-sport-of-cultuur/

Voor meer informatie over de contributie of de betaling hiervan kan contact opgenomen worden met de penningmeester:

Jaap Jan Klugkist
penningmeester@kvdegranaet.nl

Bedankregeling
Wanneer je je lidmaatschap van KV De Granaet wil beëindigen moet je rekening houden met de volgende punten:
1. Je afmelding moet voor 1 mei binnen zijn, anders betaal je nog gewoon voor het komende jaar contributie (het seizoen loopt van juli t/m juni).
2. Bedanken kan alleen schriftelijk of via de mail bij de secretaresse.
3. Hou je tijdens het seizoen op? Dan moet je gewoon de rest van het seizoen nog contributie betalen. Ben je het daar niet mee eens? Dan is het mogelijk om in bezwaar te gaan bij het bestuur.

Secretaresse KV de Granaet
secretaresse@kvdegranaet.nl