Documenten

Op deze pagina vind je de verschillende documenten die we binnen de vereniging gebruiken.

Functieomschrijving commissies en werkgroepen
Huishoudelijk-reglement

Beleidsplan 2012 – 2017

Omgangsregels leden
Gedragsregels trainers
Reglement vertrouwenspersoon

Instructie Zaalwacht