Documenten

Op deze pagina vind je de verschillende documenten die we binnen de vereniging gebruiken.

Functieomschrijving commissies en werkgroepen
Huishoudelijk-reglement
Beleidsplan 2018 – 2023
Omgangsregels leden
Gedragsregels trainers
Reglement vertrouwenspersoon
Instructie Zaalwacht
Trainingsplan