Beleidsplan

Als beleidscommissie hebben we onze opdracht op interactieve wijze het beleid voor de komende 5 jaar vorm te geven afgerond. Het motto wat we willen gaan uitdragen: samen presteren, beleven en uitstralen! Tijdens de verschillende sessies is duidelijk geworden dat de nieuwe missie en visie van De Granaet al door alle leden gedragen werd. Tijdens de laatste ledenvergadering is ook het concept-beleidsplan vastgesteld.

De komende 5 jaar kunnen we dus met zijn allen aan de slag met ons nieuwe motto: ‘samen presteren, beleven en uitstralen’. Voor de beleidscommissie is het werk gedaan, maar voor De Granaet gaat het werk nu beginnen! Er zijn actieplannen gemaakt voor de drie nieuwe sectoren presteren, beleven en uitstralen. En met het eerste woord uit het motto, samen, gaan we natuurlijk met zijn allen aan de slag!

Lees hier het definitieve beleidsplan:
Beleidsplan 2012 – 2017