• Besluit gemeenteraad Noardeast Fryslan

  20 feb 2022
 • Na een jaar van voorbereiding was het dan zo ver: aan de gemeenteraad van de gemeente Noardeast Fryslan werd het laatste plan voor de herinrichting van het Harddraverspark en het Tolhuispark voorgelegd. 

  Op 10 februari 2022 was het beraad over de plannen en de daaronder liggende financiering. Gebleken is dat financiele ruimte was gevonden voor de aanleg van het extra korfbalveld. Daar zijn we als korfbalvereniging heel blij mee omdat wellicht anders dat veld zelf gefinancierd had moeten worden. Gelukkig was dat niet het geval.

  Klaas Houtstra heeft namens Be Quick, de TCD, de HCD en KV De Granaet ingesproken. De rode lijn van het verhaal van Klaas was dat we als sportverenigingen de plannen van harte ondersteunen en veel mogelijkheden zien in samenwerking tussen de clubs.

  Uit het debat tussen de partijen bleek dat men zonder uitzondering voorstander was van de plannen voor de sportverenigingen. Geen twijfel over de haalbaarheid of vragen over de financiering. Klaas stipte nog wel even aan dat de bouw van een clubhuis door KV De Granaet en HCD nog een hele opgave zou worden door de hoge stichtingskosten.

  De discussie tussen de partijen ging voornamelijk over de inmiddels beruchte voetgangersbrug tussen het Harddraverspark en het bolwerk en de aankleding van het Harddraverspark. Eerst de sportverenigingen voorzien en dan zien we later wel wat er over blijft voor de rest, was de mening van een aantal partijen.

  Op 17 februari was daar dan ook het besluit van de gemeenteraad om de plannen goed te keuren en het geld daarvoor beschikbaar te stellen.

  We kunnen los .........