• Een update van het bestuur

  20 feb 2023
 • In de laatste vergadering van het bestuur hebben we even kritisch naar de club en naar ons zelf gekeken.
  Een afspraak die we met ons zelf hebben gemaakt is dat we eens per maand een nieuwsbericht in het bestuursblog zullen plaatsen.
  Hieronder het bestuurs-blog van februari 2023.

 • Info-bijeenkomst evenemententerrein Tolhuispark

  Op 24 januari werd het bestuur door de gemeente uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen in het clubgebouw van de scouting, samen met andere omringende sportaanbiedende clubs van het Tolhuispark.

  In het Tolhuispark vind binnenkort de aanleg plaats van diverse nieuwe sportvelden voor korfbal, hockey, tennis en voetbal.
  Daarbij is ook onderzocht of een evenemententerrein in het Tolhuispark haalbaar is.
  Volgens de gemeente Noardeast-Fryslan is het centrale parkeerterrein bij het zwembad ook geschikt voor sport-, muziek- en andere evenementen.

  Er is onderzoek gedaan naar de geluidsnormen, jaarlijkse frequentie en de omvang van de evenementen. De uitkomsten daarvan werden in de bijeenkomst gepresenteerd.

  Leden van het bestuur van het muziekfestival Dockum Open Air hebben een praatje gehouden.

  Daarna werd er volop gediscussieerd over de haalbaarheid van evenementen op het parkeerterrein en directie omgeving, waarbij ook de mogelijkheid werd geopperd dat de (sport)verenigingen ook hun steentje bij kunnen dragen.

 • Overleg tussen plaatselijke korfbalverenigingen

  De volgende vergadering stond al weer gepland op 2 februari. Een hele bijzondere!

  De KNKV had het bestuur uitgenodigd om samen met bestuursleden van DTL, Wik'34, Veenwouden, De Walden en NQL om te praten over onze passie voor de korfbalsport. Samen houden we de korfbalsport immers  springlevend in de regio! Maar ook elk jaar weer met terugkerende vraagstukken en bijzonderheden.

  Zoals de ledenwerving en -behoud, accommodatie,  sponsorplan en technisch beleid.
  Elke club heeft zijn eigen verhaal: wat  gaat goed en tegen welke problemen lopen we aan? Wat kunnen we van elkaar leren?

  Ook bracht de vertegenwoordiger van KNKV een eventuele verlenging van het zaal seizoen aan de orde en wat dat voor de clubs kan betekenen.

  We zijn elkaars concurrenten en toch kunnen we elkaar wellicht helpen. Hopelijk kunnen we hier nog een vervolg aan geven.

 • Bestuursvergadering 16 februari

  Afgelopen donderdag 16 februari een vergadering met 1 agendapunt: brainstormen over onze korfbalclub.

  Waar staan we? Waar willen we naar toe?
  Wat gaat er goed en kan beter?
  Wat gaat er fout en moet beter!

  Enkele steekwoorden waar we uitgebreid over hebben gesproken zijn ledenwerving, vrijwilligerswerving, financiën, communicatie en het beleidsplan.

  Centraal stonden het “beleidsplan 2017-2023” en het “organisatieadvies” van Tyrza van der Schaaf en Dineke Kloostra.
  De aanbevelingen en achtergrondinformatie in het organisatieadvies zijn besproken en uitgemond in een aantal ideeën die nader uitgewerkt zullen worden.

  Het beleidsplan is tot dit jaar geldig en zal volgend jaar moeten worden bijgewerkt. We zijn de aanbevelingen in het beleidsplan langsgelopen en hebben gekeken waar we als club nog aan moeten werken.

  In de Algemene Leden Vergadering van 3 april a.s. zullen we die punten aan de orde brengen!

 • Volgende bijeenkomsten

  Er staan alweer een aantal bijeenkomsten in de planning.

  Op 7 maart zijn we uitgenodigd door de gemeente Noardeast-Fryslan voor de infoavond "de derde helft, ontwikkelingen en wetgeving". De wetgeving op het gebied van horeca is aangepast. Wat betekent dat voor onze vereniging?

  Ook zijn we uitgenodigd om op 22 maart een bijeenkomst bij te wonen over de uitkomsten en vervolgstappen van een onderzoek naar sportverenigingen in onze regio. De gemeenten Noardeast Fryslan en Dantumadiel zijn zich bewust van de meerwaarde van de sportverenigingen en wil de verenigingen meer dan de afgelopen periode ondersteunen. Doel is om meer te gaan samenwerken om samen een toekomstbestendig verenigingsleven te realiseren.
  We zijn benieuwd hoe die ondersteuning er uit gaat zien.