• SECTOR BELEVEN


  De coördinator sector beleven is verantwoordelijk voor het op correcte wijze functioneren van de commissies en werkgroepen die onder zijn sector vallen. De coördinator geeft richting, is proactief, initieert en corrigeert waar nodig en bewaakt de samenhang en samenwerking tussen de onderdelen van de eigen sector, maar ook die van andere sectoren.

  De coördinator koppelt de relevante zaken terug op de bestuursvergadering.
  De behaalde resultaten worden door hem, in samenhang met de gestelde doelen van het beleidsplan, jaarlijks
  toegelicht op de ALV.

 • Activiteitencommissie

  De activiteitencommissie heeft een belangrijke taak binnen de vereniging namelijk buiten de sport om zorgen voor vertier, verbinding en betrokkenheid ten behoeve van de leden, ouders en supporters. 

  De taken en verantwoordelijkheden van de activiteitencommissie zijn:

  • Organiseren van activiteiten met als doel het versterken van de betrokkenheid van de leden bij de korfbalvereniging
  • Organiseren van de jaarlijkse Granaetdag
  • Op aanvraag ondersteunen bij uitvoering activiteiten andere commissies/werkgroepen
  • Het vertegenwoordigen van de vereniging bij persoonlijke gebeurtenissen van leden.
 • Leden van de Activiteitencommissie zijn:
  naame-mailfunctie
  Christiaan Posthumuschristiaanp26@gmail.comvoorzitter
  Ruth Hanemaaijerinfo@de-pionier-theatercreaties.nl
  Marije Smitmarijerixt00@gmail.com
  Martine Vlasmamartinevlasma@hotmail.com
  Nina Westranina.westra@outlook.com
  Hendrik Leegstrahjleegstra@gmail.com
 • Kantinecommissie

  In ons clubhuis is het mogelijk de kantine te exploiteren. De kantinemedewerkers zorgen voor een hapje en een drankje voor en na wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. Het streven is om ook op doordeweekse (inhaal)wedstrijden de kantine te bemensen. 

  Taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn:

  • Organiseren bezetting kantine bij wedstrijden en overige activiteiten
  • Inkoop en verkoop van kantine artikelen (food en non-food)
  • Bijhouden kasboek van uitgaven en ontvangsten en afstorten van gelden met sealbag
  • Periodiek informeren penningmeester over financiële stand van zaken
  • Naleven en controleren van de bepalingen gesteld in de Drank- en Horecavergunning en Vestigingsvergunning
  • Intern geven van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)
  • De vergunninghouders zijn in bezit van het diploma Sociale Hygiëne
 • Leden van de Kantinecommissie zijn:
  naame-mailfunctie
  Jessica Gardenierjessicagardenier@hotmail.comrooster kantinedienst
  Daniel Hoogeboomdanielh94@live.nlkasbeheer
  Erik Meinsmaerikmeinsma@hotmail.combeheer inkoop
  Duco Bolhuisducobolhuis@gmail.combestuurslid
  Anna Sabina Wiersmaannawiersma@hotmail.comalgemeen
  Hidzer van der Heidehidzereningrid@knid.nlalgemeen
 • Werkgroep oud papier

  In de laatste 2 weken van de maand is het mogelijk oud papier in te leveren in een container op de parkeerplaats in het Tolhuispark. De werkgroep oud papier zorgt voor het inzamelen van het oud papier. Eens per maand gaan 2 vrijwilligers in de auto met De Granaet-aanhangwagen bij bedrijven langs om oud papier op te halen. Het levert de vereniging elk jaar toch weer een mooie duit geld op. 

  Taken en verantwoordelijkheden:

  • Er voor zorg dragen dat de papiercontainer op de vastgestelde tijden op de verzamelplaats staat.
  • Zorgdragen voor voldoende vrijwilligers op een vaste zaterdag, eens in de maand.
  • Eens per maand op een doordeweekse dag bij vaste klanten langs om oud papier op te halen.
 • Vrijwilligers van de werkgroep zijn:
  naame-mail
  Duco Bolhuisd.g.bolhuis@knid.nl
  Kees Vlasmavlasma.aalsum@gmail.com
  Jan van der Veenjenz@knid.nl
  Gerrit de Vriesgerritadevries@gmail.com