• SECTOR BELEVEN


  De coördinator sector beleven is verantwoordelijk voor het op correcte wijze functioneren van de commissies en werkgroepen die onder zijn sector vallen. De coördinator geeft richting, is proactief, initieert en corrigeert waar nodig en bewaakt de samenhang en samenwerking tussen de onderdelen van de eigen sector, maar ook die van andere sectoren.

  De coördinator koppelt de relevante zaken terug op de bestuursvergadering.
  De behaalde resultaten worden door hem, in samenhang met de gestelde doelen van het beleidsplan, jaarlijks
  toegelicht op de ALV.

 • Activiteitencommissie

  De activiteitencommissie heeft een belangrijke taak binnen de vereniging namelijk buiten de sport om zorgen voor vertier, verbinding en betrokkenheid ten behoeve van de leden, ouders en supporters. 

  De taken en verantwoordelijkheden van de activiteitencommissie zijn:

  • Organiseren van activiteiten met als doel het versterken van de betrokkenheid van de leden bij de korfbalvereniging
  • Organiseren van de jaarlijkse Granaetdag
  • Op aanvraag ondersteunen bij uitvoering activiteiten andere commissies/werkgroepen
  • Het vertegenwoordigen van de vereniging bij persoonlijke gebeurtenissen van leden.
 • Leden van de Activiteitencommissie zijn:
  naame-mailfunctie
  Ruth Hanemaaijerinfo@de-pionier-theatercreaties.nl
  Marije Smitmarijerixt00@gmail.com
  Martine Vlasmamartinevlasma@hotmail.com
  Nina Westranina.westra@outlook.com
  Hendrik Leegstrahjleegstra@gmail.com
 • Kantinecommissie

  In ons clubhuis is het mogelijk de kantine te exploiteren. De kantinemedewerkers zorgen voor een hapje en een drankje voor en na wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. Het streven is om ook op doordeweekse (inhaal)wedstrijden de kantine te bemensen. 

  Taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn:

  • Organiseren bezetting kantine bij wedstrijden en overige activiteiten
  • Inkoop en verkoop van kantine artikelen (food en non-food)
  • Bijhouden kasboek van uitgaven en ontvangsten en afstorten van gelden met sealbag
  • Periodiek informeren penningmeester over financiële stand van zaken
  • Naleven en controleren van de bepalingen gesteld in de Drank- en Horecavergunning en Vestigingsvergunning
  • Intern geven van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)
  • De vergunninghouders zijn in bezit van het diploma Sociale Hygiëne
 • Leden van de Kantinecommissie zijn:
  naame-mailfunctie
  Ingrid van der Heideingridvledder@gmail.com rooster kantinedienst
  Daniel Hoogeboomdanielh94@live.nlkasbeheer
  Nathan Snakenborghnathan.snakenborg@gmail.combeheer inkoop
  Duco Bolhuisducobolhuis@gmail.combestuurslid
  Anna Sabina Wiersmaannawiersma@hotmail.comalgemeen
  Hidzer van der Heidehidzereningrid@knid.nlalgemeen
 • Werkgroep oud papier

  In de laatste 2 weken van de maand is het mogelijk oud papier in te leveren in een container op de parkeerplaats in het Tolhuispark. De werkgroep oud papier zorgt voor het inzamelen van het oud papier. Eens per maand gaan 2 vrijwilligers in de auto met De Granaet-aanhangwagen bij particulieren en scholen langs om oud papier op te halen. Het levert de vereniging elk jaar toch weer een mooie duit geld op. 

  Taken en verantwoordelijkheden:

  • Er voor zorg dragen dat de papiercontainer op de vastgestelde tijden op de verzamelplaats staat.
  • Zorgdragen voor voldoende vrijwilligers op een vaste zaterdag, eens in de maand.
  • Eens per maand op een doordeweekse dag bij vaste klanten langs om oud papier op te halen.
 • Vrijwilligers van de werkgroep zijn:
  naame-mail
  Duco Bolhuisd.g.bolhuis@knid.nl
  Kees Vlasmavlasma.aalsum@gmail.com
  Jan van der Veenjenz@knid.nl
  Gerrit de Vriesgerritadevries@gmail.com
 • Oud papier binnenstad

  Sinds december 2022 halen we ook oud papier op in de binnenstad. Voorheen werd dat gedaan door het percussiekorps, maar omdat daar geen opvolgers meer waren voor de stoppende vrijwilligers is ons gevraagd dit over te nemen.

  De ondernemers betalen een vast bedrag per jaar voor het ophalen van het oud papier. Daarmee is een basis-opbrengst gegarandeerd. Daarnaast is de opbrengst van het oud papier voor onze club. Daar tegenover staat als een kostenpost de huur van een container. Deze container staat op het terrein van Bijlstra Installaties. Er zit een slot op dus je kan niet zomaar daar papier in kwijt.
  Het oud papier uit de binnenstad is voornamelijk karton. Dat is lichter dan ander papier, waardoor de opbrengst lager zal zijn dan de maandelijkse oudpapiercontainer op het parkeerterrein op het Tolhuispark.

  Tot op heden hebben we ca 15 vrijwilligers. In teams van 4 personen wordt ieder zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur het oud papier opgehaald. We willen er nog wat vrijwilligers bij hebben zodat je per team om de 6 weken een zaterdagmorgen "kwijt" bent.
  Wil je ook helpen? Eventueel als reserve? Laat dat dan weten via de mail: voorzitter@kvdegranaet.nl.  

  Hoe gaat dit in zijn werk:
  Het team verzamelt zich (rond 9:45 uur) bij de aanhangwagen van KV De Granaet op het terrein van garagebedijf Stellema (overgenomen door Haaima Hylkema).  Omdat de meeste winkels pas om 10 uur open gaan en dan pas het oud papier buiten zetten is het niet zinvol om veel eerder te starten.

  1 van de 4 vrijwilligers heeft een auto met trekhaak. Deze koppelt de aanhanger aan zijn/haar auto. Wit kentekenplaat niet vergeten op de aanhanger te plaatsen. 
  Een 2e vrijwilliger heeft ook een auto (eventueel met eigen aanhanger). Dus 2 personen per auto.
  Er zijn 2 routes gemaakt, een blauwe en een rode route. Zie hiervoor onderstaande kaart. Elk "ruitje" op de kaart is een ophaalpunt.
  Je kan als team bijelkaar blijven en beide routes met zijn vieren doen maar je kan ook per auto ieder een eigen route doen. Aan te bevelen is dat de auto met aanhanger in ieder geval de blauwe route doet vanwege de grote hoeveelheid karton van Expert.

  Als de auto en aanhanger vol is leeg je deze in de papiercontainer die bij Bijlstra Installaties staat.

  Zowel op de aanhanger als op de container zit een hangslot. 1 persoon van ieder team is in het bezit van een stel sleutels.

  Hieronder de kaart met de 2 routes en een overzicht van de ondernemers die het oud papier door ons laten ophalen.