• SECTOR PRESTEREN


  De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte wijze functioneren van de commissies en werkgroepen die onder zijn sector vallen.

  De coördinator geeft richting, is proactief, initieert en corrigeert waar nodig en bewaakt de samenhang en samenwerking tussen TC en AJC en de andere sectoren. De coördinator is namens de vereniging aanwezig bij de bonds- en regiovergaderingen over technische zaken. De coördinator koppelt de relevante zaken terug op de bestuursvergadering. De behaalde resultaten worden door hem, in samenhang met de gestelde doelen van het beleidsplan, jaarlijks toegelicht op de ALV. 

  Onder deze sector vallen de volgende commissies en werkgroepen:

 • De Technische commissie

  De TC bestaat uit minimaal drie leden, bij voorkeur zes. De taken en verantwoordelijkheden van de TC zijn onder meer:

  • het opstellen en uitvoeren van het technisch junioren/seniorenbeleid
  • het aanstellen van trainers en begeleiders
  • het voeren van gesprekken met spelers/speelsters aangaande teamindeling
  • het aansturen en begeleiden van scheidsrechters

  Een gedetailleerde omschrijving is terug te vinden in het "Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen". 
  Dit reglement zijn we overigens aan het aanpassen en zal na goedkeuring van het bestuur worden vervangen.

 • Leden van de Technische Commissie zijn:
  naame-mail
  Anneke Uitterdijk-de Vries
  Wytze-Pyt de Jager
  Jan Iedema voorzitter@kvdegranaet.nl
 • Algemene Jeugd commissie (AJC)

  Er zijn twee AJC-coördinatoren binnen de vereniging, te weten de AJC-coördinator pupillen en de AJCcoördinator aspiranten.
  De AJC-coördinatoren zoeken waar nodig de samenwerking met de TC. Thans wordt gekeken naar een nieuwe structuur omdat het lastig is de posities van de AJC's te bemannen. 

  De taken en verantwoordelijkheden van de AJC zijn onder meer:

  • Opstellen en uitvoeren van het technisch jeugdbeleid in samenspraak met de TC
  • Aanstellen van jeugdtrainers en begeleiders
  • Het begeleiden van jeugdtrainers en begeleiders o.a. door het geven of laten geven van cursussen en het beschikbaar stellen van trainingsmateriaal
  • Indelen van aspiranten, pupillen en welpenteams voor veld- en zaalcompetitie, e.e.a. in overleg met de jeugdtrainers en begeleiders
 • De AJC's zijn:
  functienaame-mail
  AJC-coordinator aspirantenRonald de Jagerronaldo_jager@hotmail.com
  AJC-coordinator pupillenvacant
 • Werkgroep scheidsrechterszaken

  Deze werkgroep bestaat bij voorkeur uit twee personen, die de taken onderling kunnen verdelen.

  De taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:

  • Verantwoordelijk voor de jeugdscheidsrechters (JWL) verenigingsscheidsrechters en bondsscheidsrechters
  • Stimuleren van leden om deel te nemen aan de diverse scheidsrechtersopleidingen
  • Organiseren van- en uitvoering geven aan de scheidsrechterszaken, waaronder de door de bond aangewezen te fluiten wedstrijden
  • Verantwoordelijk voor het organiseren van het begeleiden van JWL’ers in opleiding
  • Indelen van scheidsrechter in het wedstrijdprogramma
 • Werkgroep Materiaal

  De werkgroep materiaal bestaat bij voorkeur uit 2 personen.

  Taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Toezicht op orde en netheid van het materialenhok
  • Actie ondernemen op oneigenlijk gebruik van materialen
  • Onderhouden en up to date houden van de korfbalmaterialen en het materialenhok, zowel in de zaal als op het veld
  • Aanschaf van de benodigde korfbal materialen en de overige van toepassing zijnde materialen
  • Proactief signaleren van wensen en behoeften door overleg en contact met o.a. trainers en spelers
 • Leden van de werkgroep zijn:
  naame-mail
  Herman Iedema
  Jan Iedemavoorzitter@kvdegranaet.nl