• SECTOR PRESTEREN


  De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte wijze functioneren van de commissies en werkgroepen die onder zijn sector vallen.

  De coördinator geeft richting, is proactief, initieert en corrigeert waar nodig en bewaakt de samenhang en samenwerking tussen de TC en de andere sectoren. De coördinator is namens de vereniging aanwezig bij de bonds- en regiovergaderingen over technische zaken. De coördinator koppelt de relevante zaken terug op de bestuursvergadering. De behaalde resultaten worden door hem, in samenhang met de gestelde doelen van het beleidsplan, jaarlijks toegelicht op de ALV. 

  Onder deze sector vallen de volgende commissies en werkgroepen:

 • De Technische commissie

  De TC bestaat uit minimaal drie leden, bij voorkeur zes. De taken en verantwoordelijkheden van de TC zijn onder meer:

  • het opstellen en uitvoeren van het technisch junioren/seniorenbeleid
  • het aanstellen en begeleiden van trainers en coaches
  • het voeren van gesprekken met spelers/speelsters aangaande teamindeling
  • het aansturen en begeleiden van scheidsrechters

  Een gedetailleerde omschrijving is terug te vinden in het "Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen". 
  Dit reglement zijn we overigens aan het aanpassen en zal na goedkeuring van het bestuur worden vervangen.

  Het e-mailadres van de Technische Commissie is:tc@kvdegranaet.nl.

 • Leden van de Technische Commissie zijn:
  naammobielnummer
  Anneke Uitterdijk-de Vries06-1237 7224
  Annie de Jager06-5240 6442
  Gerben de Vries06-1149 5081
  Jan Iedema06-2193 5447
  Markus de Boer
 • Werkgroep scheidsrechterszaken

  Deze werkgroep bestaat bij voorkeur uit twee personen, die de taken onderling kunnen verdelen.

  De taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:

  • Verantwoordelijk voor de jeugdscheidsrechters (JWL) verenigingsscheidsrechters en bondsscheidsrechters
  • Stimuleren van leden om deel te nemen aan de diverse scheidsrechtersopleidingen
  • Organiseren van- en uitvoering geven aan de scheidsrechterszaken, waaronder de door de bond aangewezen te fluiten wedstrijden
  • Verantwoordelijk voor het organiseren van het begeleiden van JWL’ers in opleiding
  • Indelen van scheidsrechter in het wedstrijdprogramma
 • Leden van de werkgroep zijn:
  naammobielnummer
  Anita Hendriksma06-5170 8406
  vacature
 • Werkgroep Materiaal

  De werkgroep materiaal bestaat bij voorkeur uit 2 personen.

  Taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Toezicht op orde en netheid van het materialenhok
  • Actie ondernemen op oneigenlijk gebruik van materialen
  • Onderhouden en up to date houden van de korfbalmaterialen en het materialenhok, zowel in de zaal als op het veld
  • Aanschaf van de benodigde korfbal materialen en de overige van toepassing zijnde materialen
  • Proactief signaleren van wensen en behoeften door overleg en contact met o.a. trainers en spelers
 • Leden van de werkgroep zijn:
  naammobielnummer
  Beerd Zijlstra 06-2208 6940
  Kees Vlasma 06-2039 8844