• SECTOR UITSTRALEN


  De coördinator sector uitstralen is verantwoordelijk voor het op correcte wijze functioneren van de commissies en werkgroepen die onder zijn sector vallen. De coördinator geeft richting, is proactief, initieert en corrigeert waar nodig en bewaakt de samenhang tussen de onderdelen van de eigen sector, maar ook de samenwerking met andere sectoren.

  De coördinator koppelt de relevante zaken terug op de bestuursvergadering. De behaalde resultaten worden door hem, in samenhang met de gestelde doelen van het beleidsplan, jaarlijks toegelicht op de ALV.

 • Sponsorcommissie

  Naast contributie heeft de vereniging ook sponsorinkomsten nodig om de kosten te kunnen dekken. Door de overgang van sporthal De Trimmer (met vaste sponsorborden in de sporthal) naar sporthal Tolhuispark (zonder borden) is er een hiaat ontstaan in de sponsorinkomsten. De sponsorcommissie heeft de uitdagende taak dit hiaat te herstellen en verder uit te bouwen.

  Taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn:

  • Het binnenhalen van sponsoren en donateurs (club van 50) en het onderhouden van contacten
  • Merchandise beschikbaar maken voor de leden en de aanschaf van kleding waaronder wedstrijdshirts en trainingspakken
 • Leden van de Sponsorcommissie zijn:
  naame-mail
  Wytze Visseruitstralen@kvdegranaet.nl
  Sietse van der Veensponsorcommissie@kvdegranaet.nl
  Gerben de Vries
  Ingrid van der Heide
  Elena van der Heide
 • Schoolkorfbalcommissie

  Ieder jaar net voor of net na de zomervakantie wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Een toernooi voor het basisonderwijs in Dokkum en omgeving. Een toernooi dat altijd veel teams trekt en leuke wedstrijden oplevert tussen de schoolteams. Een mooie bijkomstigheid is dat het ook altijd weer een aantal nieuwe leden oplevert voor onze korfbalcub.

  Taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn dan ook:

  • Het jaarlijks organiseren van een schoolkorfbaltoernooi voor de basisscholen in Dokkum en omstreken ter promotie van de korfbalsport
  • Het werven van nieuwe leden
 • Leden van de Schoolkorfbalcommissie zijn:
  naame-mail
  Erik Lei
  Trynke Keuningschoolkorfbaltoernooidokkum@outlook.com
  Berber Swart
  Sanne Jelsma-de Haan
 • Redactie Granaetappel

  In de huidige digitale wereld wordt toch ons clubblad De Granaetappel op papier gedrukt en verspreid onder onze leden. Het is altijd fijn een boekje in de handen te hebben en door te kunnen bladeren.

  De redactie probeert ieder jaar 4 keer De Granaetappel uit te geven. Met daarin het laatste nieuws, verslagen van georganiseerde activiteiten zoals korfbalkampen en spoketochten en natuurlijk een rondje langs de velden. 

 • De redactie bestaat uit de volgende personen:
  naame-mail
  Trynke Keuninggranaetappel@kvdegranaet.nl
  Anita de Jager-Hanemaaijer
  Niels Hanemaaijer
  Wytze Visser
  vacant