• Statuten en reglementen


  In de notariele akte van oprichting van de vereniging zijn ook de statuten vastgelegd. De statuten zijn de basisregels van de vereniging. Die basisregels worden verder uitgewerkt in allerlei reglementen en andere documenten.

  Hieronder kun je de statuten en de verschillende reglementen en andere documenten inzien door op de desbetreffende PDF-ikoon te klikken.

 • Deze statuten zijn vastgesteld kort na de oprichting van de korfbalclub. Ze zijn vastgelegd in een notariele akte die is getekend op 5 september 1977 in bijzijn van notaris mr. K.D. de Vries.
  De statuten zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige wetgeving. Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe statuten.

 • Het huishoudelijk reglement is de uitwerking van de statuten. Het vult de statuten aan maar mag daarmee niet in strijd zijn. Dit reglement is in juni 2016 door de ALV vastgesteld maar zal, vanwege de wijziging van de statuten, ook op enkele punten moeten worden aangepast.

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens van de leden maken we gebruik van Sportlink.
  Een softwarepakket voor heel veel sporten, waaronder de korfbalsport. 
  In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe KV De Granaet met uw persoonsgegevens omgaat.

 • Bij een vereniging is het een komen en gaan van vrijwilligers en bestuursleden en dan is het goed op schrift te stellen waar je met z'n allen naar toe wil: Het Beleidsplan. Het huidige beleidsplan is vastgesteld voor een periode van vijf jaar (2018 - 2023). Een commissie zal in 2024 het huidige beleidsplan evalueren en waar nodig aanpassen voor de nieuwe periode.  

 • Elders in onze website kun je lezen over onze vertrouwenspersoon van onze korfbalclub.
  Hier het reglement dat over deze vertrouwenspersoon gaat.

 • Hoe gaan we als leden met elkaar om? Wat verstaan we onder normale en logische omgangsnormen? 
  Je kan je afvragen of daar een reglement voor zou moeten worden opgesteld. Nee, eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn.
  Maar in deze tijd is het misschien toch goed om het eens even door te lezen.

 • Het is prachtig dat op de korfbalvelden relaties ontstaan die uitmonden in iets moois. Maar als trainer/begeleider kunnen relaties ook uitmonden in een "Me Too" affaire met schadelijke gevolgen voor alle partijen. In dit reglement gedragsregels trainers/begeleiders van het NOC/NSF die dat kunnen voorkomen.

 • Om de wedstrijden in de zaal in goede banen te leiden zijn ieder zaterdag zaalwachten aangesteld. Elders op de website vind je het schema en lees je daar meer over.
  Ook hier voor de volledigheid de instructies voor de zaalwacht.

 • Voor de trainers van onze club is door de Technische Commissie een Trainingsplan opgesteld.
  Het trainingsplan is een handleiding voor de trainers. Daar staat in wat de korfballer op een bepaalde leeftijd aangeleerd moet worden en wat ze op een gegeven moment moeten beheersen. We willen tenslotte allemaal goede korfballers worden.

 • De club kent veel commissies en werkgroepen en dus veel vrijwilligers die in deze commissies werkzaam zijn. In deze functieomschrijving zijn alle commissies en werkgroepen benoemd en omschreven wat van deze commissies mag worden verwacht. Het vormt een goede handleiding voor elke commissie om zijn eigen functioneren te evalueren.

 •  

  Om de wedstrijden in de zaal in goede banen te leiden zijn ieder zaterdag zaalwachten aangesteld. Elders op de website vind je het schema en lees je daar meer over.

  Ook hier voor de volledigheid de instructies voor de zaalwacht.