• Update van het bestuur juni 2023

  4 jun 2023
 • Stand van zaken bestuur!

  Onderhand al weer heel wat vergaderingen bijgewoond!

  Hierbij een kleine samenvatting over al deze gesprekken!!

  Infoavond "de derde helft"
  Begin maart heeft het bestuur een presentatie bijgewoond van de gemeente N.E.F.
  In de raadszaal van het gemeentehuis werd een informatieavond gegeven over "de derde helft, ontwikkelingen en wetgeving" voor de sportclubs, dorpshuizen.
  Een aantal partijen waren daarbij ook uitgenodigd o.a. Sport Fryslan, VNN (Verslavingszorg Noord Nederland ) Politie basisteam Noardeast- Fryslan , en gemeente afdeling Feiligens, BOA's
  Hieronder een aantal eisen die worden gesteld aan een paracommerciele (kantine sportclubs)inrichting!
  - 2 leidinggevenden met SVH
  - In de bestuursregelementen moeten zijn opgenomen het aantal leidinggevenden en IVA gecertificeerden.
  - IVA instructie verantwoord alcohol schenken
  - Algemene regels m.b.t. leeftijd en verantwoord schenken zijn hierbij zeer belangrijk!

  Dit houdt o.a. ook in dat barmedewerkers een IVA cursus moeten hebben gevolgd.
  Sommige van onze kantine vrijwilligers hebben deze cursus al wel gevolgd en andere weer niet.
  Voor de kantine vrijwilligers die nog niet in bezit zijn van dit IVA certificaat gaan we in de maand september deze cursus organiseren!
  Doel van deze training is :
  * Vergroten kennis over effecten en risico alcohol
  * Vergroten kennis nieuwe alcoholwet
  * Verantwoord alcohol schenken
  * Omgaan met lastige situaties
  Na het volgen van deze training hebben we gekwalificeerde barvrijwilligers met een certificaat!!!

  Ondersteuning van clubs in Noardeast-Fryslan en Dantumadiel
  Middels twee zware sessies 22 maart en 1 Mei hebben we heel wat bagage mee gekregen over het verkrijgen van subsidies!!
  Samen met andere sport clubs uit deze regio hebben we allerlei info gekregen op het gebied van wet- en regelgeving,subsidiebronnen (ook handig met betrekking tot het realiseren van het nieuwe
  Trefpunt ), budget aanvragen, ondersteuningsmogelijkheden die via Sport Fryslan NOC/NSF te verkrijgen zijn. Elke subsidie verstrekker hanteert weer zijn eigen voorwaarden.
  Van belang is dus om vooraf te toetsen of de aanvrager voldoet aan de gestelde uitgangspunten.
  Wij hebben daarbij ook een mooi overzicht gekregen van Sport Fryslan van eventuele subsidie verstrekkers waar sportverenigingen een beroep op kunnen doen.
  Dit is reuze handig omdat het voor de bestuurders niet altijd even makkelijk is om de weg te vinden in de jungle van ondersteuningsmogelijkheden.

  Algemene ledenvergadering
  ALV is inmiddels geweest op 3 april 2023!
  Een aantal steekpunten zijn:
  -Het beleidsplan moet vernieuwd worden!
  -Vrijwilligerswerving!
  -Bestuurswisseling
  -TC geeft een toelichting over scheidsrechtersavond en trainersbijeenkomst die zijn georganiseerd!
  -Nieuwe coach trainer voor de selectie
  -Activiteitencommissie geeft een toelichting over jubileum jaar. en lopende activiteiten
  -Sponsor commissie geeft een kleine toelichting over, o.a. kledinglijn die nu via Muta is uitgerold !
  -Vitaleer sponsort elektronisch scorebord!
  -Stand van zaken kunstgrasveld en clubgebouw.
  -Financien!
  -Sponsorkliks, linkje staat op de website!
  -Oud papier binnenstad!
  -En last but not least de teams die KAMPIOEN zijn geworden in hun poule!

  Materialencontainer aangeschaft
  Inmiddels is er onder tussen ook een gesloten container aangekocht en deze is eerst op het veld van Be Quick geplaatst. Nee niet voor het oud papier maar een container waar de korfbalmaterialen in kunnen worden opgeslagen. Er wordt al druk over nagedacht door de materialen commissie hoe deze in te richten.
  Dit is heel fijn nu hoeven we straks niet meer zover te lopen met al die korfbalmaterialen!
  En kunnen we onze energie bewaren voor het trainen en de wedstrijden te winnen natuurlijk!!
  Deze container is straks na de zomer ook weer handig, want dan kan hij weer dienst gaan doen bij het kunst grasveld ook voor opslag van de korfbalmaterialen.

  Aanpassing zaalhuur
  Ook zijn we nog steeds in gesprek met de gemeente en Optisport over de zaalhuur.
  Er spelen nog steeds 2 zaken, compensatie over het teveel betaalde zaalhuur en gelijke huur tarieven per heden! Stand van zaken is nu: gemeente wacht nog steeds op voorstel Optisport op een gewijzigde exploitatie overeenkomst.
  We hopen dat dit probleem snel tot een oplossing komt!

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur KV De Granaet