• VRIJWILLIGERS GEZOCHT


  Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Sterker nog: een vereniging drijft op vrijwilligers; zonder vrijwilligers is er geen vereniging. Ook bij Korfbalvereniging De Granaet zijn vrijwilligers nodig.

  De volgende vacatures staan open. Doe die stap en beteken ook iets voor KV De Granaet.

 • Bestuurslid sector Presteren

  We zoeken nog een bestuurslid die de taak van coordinator sector presteren voor zijn rekening wil nemen. Naast de algemene bestuursfunctie zal hij/zij zich vooral bezig houden met het aansturen van de sector presteren.

  Dat wil zeggen dat hij/zij de vergaderingen van de Technische Commissie zal bijwonen en samen met de leden van de TC zich zal bezig houden met:

  • Opstellen en uitvoeren van het technisch junioren/seniorenbeleid.
  • Aanstellen van trainers (behoudens hoofdtrainer) en begeleiders.
  • Indelen van de senioren- en juniorenteams voor veld- en zaalcompetitie e.e.a. in overleg met de hoofdtrainer, trainers en begeleiders.
  • Bemiddelen in conflictsituaties met of tussen spelers, trainers, begeleiders en ouders.
  • Evalueren van het functioneren van de hoofdtrainer, trainers, coaches halverwege het zaalseizoen (officieel) en regelmatig gedurende het seizoen (belangstelling tonen).
  • Stimuleren van leden om deel te nemen aan technische kadercursussen (trainer/coach).
  • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders over korfbaltechnische zaken en overige vragen
  • Het jaarlijks organiseren van de Granaet-DTL dag in samenwerking met buurtverenigingen.

  Voor meer informatie kijk dan HIER.

  Ga je deze uitdaging aan of heb je vragen? Neem dan contact op met de voorzitter (06 219 35 447) of mail naar bestuur@kvdegranaet.nl

 • Redactielid De Granaetappel

  De redactie is op zoek naar iemand die stukjes voor De Granaetappel wil schrijven en verantwoordelijke voor het samenstellen van het blad wil zijn. Het clubblad komt 4 keer per jaar uit en de redactie kan daarbij nog wel wat hulp gebruiken. Lijkt je dat leuk? Ben je een creatief schrijver en handig met computerprogramma's? Neem dan contact op met Trynke Keuning, mobiel 06 307 12 425 of mail naar granaetappel@kvdegranaet.nl

 • Leden Technische Commissie

  De Technische commissie houd zich binnen de vereniging ondersteunend bezig met de teams, trainers, coaches en scheidsrechters.
  Op dit moment bestaat de commissie uit 4 personen en de bedoeling is deze uit te breiden naar 6 personen.

  Momenteel wordt nagedacht om de bestaande structuur iets te wijzigen. Dat heeft ten gevolge dat bepaalde functies beeindigd worden en door de Technische commissie worden overgenomen. De TC was ook al verantwoordelijk voor die functies.

  Het voelt beter om in een team de werkzaamheden aan te gaan dan alleen een functie te vervullen zoals nu het geval is.

  We zoeken dus een versterking van de TC met 2 personen.

  De TC houdt zich onder andere bezig met:

  • het opstellen en uitvoeren van het technisch junioren/seniorenbeleid
  • het aanstellen en begeleiden van trainers en begeleiders
  • het voeren van gesprekken met spelers/speelsters aangaande teamindeling
  • het aansturen en begeleiden van scheidsrechters

  Heb je belangstelling voor deze functie of wil je er wat meer van weten? Bel naar de voorzitter (06 219 35 447) of e-mail naar bestuur@kvdegranaet.nl

 • Leden Schoolkorfbalcommissie

  Elk jaar wordt door een commissie het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Een prachtig toernooi waar veel scholen in Dokkum en omgeving aan meedoen.

  De commissie kan nog wel 1 lid erbij gebruiken om het toernooi elk jaar voor te bereiden en uiteraard op de dag zelf in goede banen te leiden.

  Taak:
  Contact met scholen, plannen toernooi, wedstrijdschema maken, scheidsrechters zoeken.

  Tijdsbesteding:
  In de 4 maanden voorafgaand aan het toernooi 1 x per maand een vergadering.
  De avond voor het toernooi en de dag zelf (woensdagmiddag).
  Het toernooi wordt meestal net voor of net na de zomervakantie gehouden.

  Reageren:
  Stuur een e-mailbericht naar schoolkorfbaltoernooidokkum@outlook.nl of neem contact op met Trynke Keuning.

 • Vrijwilligers kantinedienst

  Tijdens de wedstrijden in de zomerperiode (op het veld) op zaterdag en zo nu en dan door de week is de kantine geopend voor spelers en supporters.

  De kantinecommissie zoekt vrijwilligers die een paar keer per jaar kantinedienst willen doen.
  Het is erg gezellig en je leert veel mensen kennen.

  Werkzaamheden:
  In de kantine kan men een hapje en een drankje nuttigen. Je bent gastheer en zorgt er voor dat men niet tekort komt.
  De kantinemedewerkers zorgen ook voor de limonade en thee in de pauzes van de wedstrijden.
  Diegenen die als eersten komen zetten de beachflags op hun plek en hebben nog wat andere opstarttaakjes.

  Tijdsbesteding:
  Ongeveer 3 uurtjes op een zaterdag.

  Aanmelden:
  Wil je ook wel eens een kantinedienst "draaien"? Meld je dan aan bij Duco Bolhuis via e-mailadres beleven@kvdegranaet.nl. 

 • Vrijwilligers oud papier binnenstad

  Sinds december 2022 zijn we gestart met het ophalen van oud papier in de binnenstad. Elke zaterdagmorgen rijdt een team van 4 personen tussen 10:00 en 12:00 uur door de binnenstad langs ondernemers om hun oud papier op te halen.
  We hebben op dit moment een groep van ca 15 personen maar daar moeten nog in ieder geval 5 personen bij. Dan hoef je maar 1 keer in de 5 weken op een zaterdagmorgen te helpen.

  Lijkt je dit wel wat om te doen? Neem dan contact op met de voorzitter Jan Iedema (06-21935447) of mail naar voorzitter@kvdegranaet.nl om je op te geven.