• Vertrouwenspersoon

     

    Binnen onze vereniging zijn 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt op het moment dat ongewenst gedrag van leden van de vereniging dan wel van personen die in een nauwe relatie staan tot de vereniging zich afspeelt (voor zover dit gedrag zich binnen de activiteit van de vereniging heeft afgespeeld). De vertrouwenspersoon begeleidt de melder in de te maken keuzes. Een melder maakt te allen tijde eigen keuzes in welke stappen hij/zij daarna onderneemt.

    Via deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de vertrouwenspersonen binnen onze vereniging. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn:

  •  

    Reglementen en gedragsregels: